ساکت که میشوی

ساکت که می شوی

چشمانت

پر از بوسه می شود

و لب هایت

در التهاب یک گل سرخ

زیر باران

می تپد

تو را

در رنگین کمان آغوشم

قاب می گیرم

و چونان پرنده ای در مشت

رها می شوم

در افق های آبی تو

هیجانی ست

شورش چشمانت

در اعتصاب لبهایت !

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:16 | لینک ثابت |

مردم گریه میکنند

هیچ وقت گریه کردن آدمها رو از این زاویه قضاوت کردید؟
مردم گریه میکنند.
نه به خاطر اینکه ضعیف هستند.
بلکه به این خاطر که برای مدت طولانی قوی بوده اند

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:14 | لینک ثابت |

کم سرمایه ای نیست..

کم سرمایه ای نیست ؛

داشتن آدمهایی که حالـــت رابپرسند !

ولی ....

از آن بهتر داشتن آدمهاییست ،

که وقتی حالت را میپرسند ؛

بتوانی بگویی :

خـــوب نیستم ... !!

خـــوش بــه حــال اونــایی که این ســرمایه رو دارنــد

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:14 | لینک ثابت |

عادت دارم

آهستـﮧ بیاچیزے هم ننویسنظر هم نگذارهمان ڪــﮧ بخوانــے بس استمن بــﮧ بــے محلـــے آدمها عادت دارم

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:13 | لینک ثابت |

بــــایــــد اعــــ❤ـــتراف کنــــــم

بــــایــــد اعــــ❤ـــتراف کنــــــم

مــــ❤ـــن نــــیز گاهـــــــی

بــــه ستــــ❤ـــارگان آســــ❤ـــمان نگــــ❤ـــاه کــــرده ام

دزدانــــ❤ـــه !

نــــه بــــه تـــــــمامیــــ❤ـــشــ ــان ؛

تنــــ❤ـــها بــــه آنــــانی که شبــــ❤ـــیه تــــرند

بــــه چشــــ❤ـــمان تــــ❤ـــو ...

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:12 | لینک ثابت |

من....

من ...
احساسم را براى تو به حراج میگذارم ...
فقط براى تو ...
به هر قیمتى که تو بخواهى ...
به قیمت یک بوسه ...
یک آغوش ...
یک نوازش ...
یک عاشقانه ...
و یا حتى یک نگاه ..!!
تو ...
هرچه بپردازى باز هم من سود کرده ام ...

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:11 | لینک ثابت |

پاییز

پادشاه ِ تمام فصل ها

تویی

پاییــــــــــــز فقط

قـــــــــ ـار قــــــــ ـار میکند ....

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:10 | لینک ثابت |

زن شیطان نیست

زن شیطان نیست ...
زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ...
میل انسان به بقا ...
میل انسان به زندگی ...
میل انسان به زیبا پرستی ......
میل انسان به انسان ...
زن شیطان نیست ... گوشه ای از هنر آفرینش است ...
زن ... عـــشق است
یک سرمایه ابدی در جهان ...
خلاصه تمام مهربانی های دنیا ...
چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها
ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود ...

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:9 | لینک ثابت |

بهانه بگیر

بهانه هم اگر می گیری ...

بهانه ی مرا بگیر !

من تمام خواستن را وجب کرده ام

هیچکس...

هیچکس به اندازه من ...

عاشق تو و بهانه هایت نیست !

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:7 | لینک ثابت |

ای کاش

نوشته شده توسط مجید در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ساعت 15:1 | لینک ثابت |